Srečanje posavskih in zasavskih gasilk na Gori

Tretja oktobrska sobota v mesecu požarne varnosti je že tradicionalno namenjena srečanju posavskih in zasavskih gasilk, ki je dolga leta potekalo v obliki okrogle mize na Raki, z letom 2018 pa se je začela načrtovana vsakoletna menjava lokacij in tako je lani dogodek potekal v okviru PGD Veliki Trn, letos pa je gostiteljsko vlogo prevzelo PGD Gora.

Po jutranji dobrodošlici s kavo in čajem ter rogljičkom je zbrane pozdravila predsednica Komisije za delo s članicami pri Gasilski zvezi Krško Mojca Kerin, predsednica Gasilske zveze Krško Nuša Somrak in predsednik PGD Gora ter obenem predsednik Krajevne skupnosti Gora Alojz Kerin.

Sledil je strokovni del, katerega je pripravila Vesna Kozole, predsednica Komisije za delo s članicami pri Gasilski zvezi Brežice in članica Upravnega odbora Gasilske zveze Slovenije za regijo Posavje, ob čemer sta se prepletala njena predstavitev s smernicami glede vključenosti žensk v gasilske organizacije vse od PGD-jev pa do najvišje ravni, GZS, in razprava udeleženk. Na kratko je glavne spremembe o novi gasilski uniformi, vedno aktualni temi za gasilke, povzela Nuša Somrak.

Zatem je bil organiziran ogled Ajdovske jame v Brezovski Gori, enega najstarješih arheoloških najdišč v Sloveniji izpred 6000 let (mlajše kamene dobe). O moči jame ter njene okolice, katera je pripisana z vidika dobre energije, zdravilnosti in tudi plodnosti, kot tudi o značilnostih jame in o poteku raziskav, je izčrpne informacije podala Bernardka Zorko, skrbnica Ajdovske jame iz Zavoda Svibna.

Ajdovska jama, ki je bila razglašena za naravno vrednoto državnega pomena je sicer posebna tudi s področja naravovarstva, saj v njej poleti najdejo svoje porodniško zatočišče kolonije netopirjev. Kar 80 % vse populacije vrste južni podkovnjak v Sloveniji se namreč skoti v Ajdovski jami – sicer začasen dom v t.i. Podjami najde običajno med 400 in 500 samic, letos poleti pa jih je bilo po besedah Bernardke Zorko okrog tisoč, med katerimi jih je v jami ostalo še približno 30. Netopirji spadajo med ogrožene vrste z vidika njihovega obstoja, zato so južni podkovnjaki tudi zaščiteni – prav tako kot območje, v katerem skrbijo v nadaljevanje svojega roda, ki je del Nature 2000.

Program se je nadaljeval na Straži pri Krškem, v Vinski kleti Kerin. Za prijazen sprejem v Hiši frankinje je poskrbel gospodar kleti in znan posavski vinar Lojze Kerin (tudi sommelier in degustator), ki ima na svojem posestvu nasajenih 30.000 vinskih trsov in z grozdjem, katerega pridelajo, kletari na dobrih ducat različnih načinov. Svoj sloves je predvsem po Posavju in Sloveniji, pa tudi že izven naših meja, ponesel z znamenito belo frankinjo, gasilkam pa je seveda darežljivo ponudil v degustacijo nekaj najbolj zvenečih vrst vin in penin svojega bogatega in raznolikega asortimana.

V vinski kleti smo ob dinamični predstavitvi družinskega vinarstva druženje sklenile s kosilom in se polne vtisov občudovanja naravne dediščine Ajdovske jame in združitve ljubezni do grozdja in vina v uspešno podjetniško dejavnost, podale nazaj v domače konce.

Srečanja se je udeležilo blizu šestdeset gasilk iz šestih različnih gasilskih zvez Posavja in Zasavja: Brežic, Krškega, Sevnice, Radeč, Hrastnika in lTrbovelj, le predstavnice Zagorja ob Savi so tokrat izjemoma manjkale zaradi drugih obveznosti.

Doroteja Jazbec