Društva v zvezi

V Gasilsko zvezo Krško je vključenih skupno 27 društev: 23 prostovoljnih gasilskih društev in dve prostovoljni industrijski gasilski društvi iz občine Krško ter dve prostovoljni gasilski društvi iz občine Kostanjevica na Krki.

 

 

Društva iz Občine Krško:

 

PGD Brege 
Leto ustanovitve 1957
Brege 29a
8273 Leskovec pri Krškem
Predsednik: Franc Žibert
Poveljnik: Leon Efremovski
Telefon: 031-550-790, 040-823-852
e-pošta: zibert.franc64@gmail.comvrtnar1983@gmail.com
Spletna stran PGD

PGD Brestanica Leto ustanovitve 1893
Cesta prvih borcev 2a 
8280 Brestanica 
Predsednik: Boštjan Železnik 
Poveljnik: Jože Čuber
Telefon: 051-625-600 in 031-304-407 
e-pošta:/
Spletna stran PGD Brestanica
PGD Dolenja Vas  
Leto ustanovitve 1927 
Dolenja vas pri Krškem 15  
8270 Krško  
Predsednik: Janez Cerjak  
Poveljnik: Peter Blatnik 
Telefon: 041-224-803    
e-pošta:/
Spletna stran PGD

PGD Drnovo  
Leto ustanovitve 1953 
Drnovo 29a  
8273 Leskovec pri Krškem  
Predsednik: Gregor Urbanč  
Poveljnik: Simon Zorič 
Telefon: 031-516-931, 031-306,123  
e-pošta: gregor.urbanc@gmail.comzoricsimon@gmail.com  
Spletna stran PGD

PGD Gora 
Leto ustanovitve 1957 
Gora 31  
8270 Krško  
Predsednik: Alojz Kerin  
Poveljnik: Primož Mavsar 
Telefon: 031-833-692, 031-859-076   
e-pošta: mavsar.primoz@gmail.com
Spletna stran PGD

PGD Krško 
Leto ustanovitve 1871 
Bohoričeva ulica 14  
8273 Krško  
Predsednik: Stanislav Dvoršek  
Poveljnik: Marko Mlakar 
Telefon: /  
e-pošta: pgdkrsko1871@gmail.com 
Spletna stran PGD Krško
PGD Leskovec pri Krškem 
Leto ustanovitve 1892 
Ulica 11. novembra 24  
8273 Leskovec pri Krškem  
Predsednik: Borut Arh  
Poveljnik: Aleš Kranjčevič 
Telefon: 031-624-212  
e-pošta:/
Spletna stran PGD

PGD Mali Kamen  
Leto ustanovitve 1937 
Mali Kamen 66a  
8281 Senovo  
Predsednik: Jože Požun  
Poveljnik: David Radej 
Telefon: 031-393-554  
e-pošta: gasilci.malikamen@gmail.com 
Spletna stran PGD 

PGD Malo Mraševo 
Leto ustanovitve 1952 
Malo Mraševo 35  
8312 Podbočje  
Predsednik: David Olovec   
Poveljnik: Anton Strgar 
Telefon: 041-813-102  
e-pošta:/
Spletna stran PGD

PGD Podbočje 
Leto ustanovitve 1901 
Podbočje 62  
8312 Podbočje  
Predsednik: David Frankovič  
Poveljnik: Janez ml. Hribar 
Telefon: 041-692-206  
e-pošta: pgd.podbocje@gmail.com 
Spletna stran PGD

PGD Raka
Leto ustanovitve 1923 
Raka 118
8274 Raka  
Predsednik: Edvard Kern   
Poveljnik: Dejan Polšak 
Telefon: 041-205-424  
e-pošta: pgdraka@gmail.com
Spletna stran PGD

PGD Rožno
Leto ustanovitve 1981 
Rožno 62a  
8280 Brestanica  
Predsednik: Andrej Sluga   
Poveljnik: Vladimir Hriberšek 
Telefon: /  
e-pošta: /
Spletna stran PGD

PGD Senovo
Leto ustanovitve 1930 
Titova cesta 95  
8281 Senovo  
Predsednik: Rok Grilc   
Poveljnik: Darko Prah 
Telefon: /  
e-pošta: gasilcisenovo@gmail.com
Spletna stran PGD

PGD Senuše
Leto ustanovitve 1956 
Senuše 51
8273 Leskovec pri Krškem  
Predsednik: Stanko Mavsar   
Poveljnik: Damjan Kerin 
Telefon: /  
e-pošta: pgd.senuse112@gmail.com
Spletna stran PGD

PGD Smednik
Leto ustanovitve 1961 
Smednik 1b  
8274 Raka  
Predsednik: Franc Cerovšek   
Poveljnik: Stanislav Vene 
Telefon: 031-285-345 
e-pošta: /
Spletna stran PGD

PGD Stranje
Leto ustanovitve 1982 
Stranje 13  
8283 Blanca  
Predsednik: Anton ml. Remih   
Poveljnik: Gregor Remih 
Telefon: /  
e-pošta: pgd.stranje82@gmail.com
Spletna stran PGD

PGD Velika Vas
Leto ustanovitve 1949 
Gorenja vas pri Leskovcu 30  
8273 Leskovec pri Krškem  
Predsednik: Marko Turšič   
Poveljnik: Mitja Mežič 
Telefon: 041-269-845  
e-pošta: /
Spletna stran PGD

PGD Veliki Kamen
Leto ustanovitve 1926 
Veliki Kamen 13a  
8282 Koprivnica  
Predsednik: Robert Kostrevc   
Poveljnik: Silvo Klavžar 
Telefon: 041-205-361  
e-pošta: pgdvelikikamen@gmail.com
Spletna stran PGD Veliki Kamen

PGD Veliki Podlog
Leto ustanovitve 1928 
Veliki Podlog 60  
8273 Leskovec pri Krškem  
Predsednik: Tomaž Koretič   
Poveljnik: Stanislav Baznik 
Telefon: 051-448-425  
e-pošta: /
Spletna stran PGD
PGD Veliki Trn
Leto ustanovitve 1937 
Veliki Trn 3a  
8270 Krško  
Predsednik: Matej Kerin   
Poveljnik: Vojko Gorenc 
Telefon: 031-379-633  
e-pošta: pgd.velikitrn@gmail.com
Spletna stran PGD
PGD Videm ob Savi
Leto ustanovitve 1888 
Tovarniška ulica 19  
8270 Krško  
Predsednik: Ivan Učanjšek   
Poveljnik: Peter Kostrevc 
Telefon: 041-809-650  
e-pošta: pgdvidemobsavi@gmail.com
Spletna stran PGD

PGD Vihre
Leto ustanovitve 1948 
Vihre 44  
8273 Leskovec pri Krškem  
Predsednik: Franc Drenik   
Poveljnik: Simon Škoda 
Telefon: 031-249-475  
e-pošta: simon.skoda@gmail.com
Spletna stran PGD

PGD  Zdole
Leto ustanovitve 1951 
Zdole 29c  
8272 Zdole  
Predsednik: Drago Župevc   
Poveljnik: Uroš Selič 
Telefon: 041-385-462, 051-344-418  
e-pošta: pgd.zdole1@gmail.com
Spletna stran PGD

 
PIGD Elektrarna Brestanica
Leto ustanovitve 1951 
Cesta prvih borcev 18  
8280 Brestanica  
Predsednik: Nataša Jakoš   
Poveljnik: Anton Hriberšek 
Telefon: /  
e-pošta: /
Spletna stran PIGD
PIGD Nuklearna elektrarna Krško
Leto ustanovitve 2017 
Vrbina 12  
8270 Krško  
Predsednik: Stanko Kostrevc   
Poveljnik: Jože Valenčak 
Telefon: /  
e-pošta: /
Spletna stran PIGD
   

Društva iz Občine Kostanjevica na Krki:

 
PGD Kostanjevica na Krki
Leto ustanovitve 1881 
Ljubljanska cesta 7a  
8311 Kostanjevica na Krki  
Predsednik: Miro Drobnič   
Poveljnik: Matjaž Kuhar 
Telefon: /  
e-pošta: /
Spletna stran PGD
PGD Prekopa
Leto ustanovitve 1927 
Doljna Prekopa 21b 
8311 Kostanjevica na Krki  
Predsednik: Robert Zagorc   
Poveljnik: Milan ml. Zagorc 
Telefon: /  
e-pošta: /
Spletna stran PGD