Organi

Vodstvo GZ Krško

Sandi Lekše, predsednik Borut Arh, poveljnik Sabina Omerzu, tajnica

Upravni odbor GZ Krško sestavljajo:

Sandi Lekše, predsednik,
Stanko Kostrevc, namestnik predsednika,
Franc Žibert, podpredsednik,
Robert Kostevc, podpredsednik,
Borut Arh, poveljnik,
Sabina Omerzu, tajnica,
Matjaž Jurečič, blagajnik,
Mojca Kerin,
Marko Mlakar.

Poveljstvo GZ Krško sestavljajo:

Borut Arh, poveljnik,
Boštjan Letnar, namestnik poveljnika,
Darko Prah, podpoveljnik,
Stanislav Vene, podpoveljnik,
Peter Blatnik,
Matjaž Račič,
Damjan Reberšak,
Uroš Selič,
Dejan Polšak,
Miro Drobnič,
Damjan Kerin,
Aleš Kranjčevič,
Viktor Baznik ml..

Nadzorni odbor GZ Krško sestavljajo:

Stanislav Dvoršek, predsednik NO
Jože Požun,
Zvonimir Kerin.

Komisije GZ Krško:

Komisija za mladino, ki jo vodi Marko Mlakar,
Komisija za članice, ki jo vodi Mojca Kerin,
Komisija za veterane, ki jo vodi Franc Žibert,
Komisija za odlikovanje in priznanja, ki jo vodi Franc Žibert
Komisija za letovanje in upravljanje apartmajev v Nerezinah, ki jo vodi Matjaž Jurečič,
Komisija za javna naročila, EU razpise in pravna vprašanja, ki jo vodi Sandi Lekše
Komisija za gasilska tekmovanja, ki jo vodi Aleš Kranjčevič
Komisija za strokovno usposabljanje, ki jo vodi Boštjan Letnar,
Komisija za opremljanje in tehniko, ki jo vodi Stanislav Vene

Častna funkcionarja GZ Krško:

Slavko Šribar, častni predsednik,
Franc Černelič, častni poveljnik.