Organi

Vodstvo GZ Krško

Ana Somrak, predsednica Borut Arh, poveljnik Sandi Lekše, tajnik

Upravni odbor GZ Krško sestavljajo:

Ana Somrak, predsednica,
Franc Žibert, namestnik predsednice,
Borut Arh, poveljnik,
Sandi Lekše, tajnik,
Bojana Majcenič, blagajničarka,
Mojca Kerin,
Marko Mlakar,
Željko Selak,
Krištof Žinderšič.

Poveljstvo GZ Krško sestavljajo:

Borut Arh, poveljnik,
Zdravko Kerin, namestnik poveljnika,
Viktor Baznik ml.,
Aleš Kranjčevič,
Boštjan Letnar,
Aleš Levičar,
Darko Prah,
Dejan Polšak,
Matjaž Račič,
Stanislav Vene,
Robert Zagorc,
Drago Župevc.

Nadzorni odbor GZ Krško sestavljajo:

Sabina Omerzu, predsednica NO
Stanislav Dvoršek,
Zvonimir Kerin.

Komisije GZ Krško:

Komisija za mladino, ki jo vodi Marko Mlakar,
Komisija za članice, ki jo vodi Mojca Kerin,
Komisija za veterane, ki jo vodi Željko Selak,
Komisija za opremljanje in tehniko, ki jo vodi Borut Arh,
Komisija za strokovno usposabljanje, ki jo vodi Borut Arh,
Komisija za gasilska tekmovanja, ki jo vodi Borut Arh,
Komisija za letovanje in upravljanje apartmajev v Nerezinah, ki jo vodi Ana Somrak.

Častna funkcionarja GZ Krško:

Slavko Šribar, častni predsednik,
Franc Černelič, častni poveljnik.