O nas

V GZ Krško je včlanjenih 27 prostovoljnih gasilskih društev:

• 23 prostovoljnih gasilskih društev iz občine Krško,
• 2 prostovoljni gasilski društvi iz občine Kostanjevica na Krki,
• 2 industrijski prostovoljni gasilski društvi.

Članstvo GZ Krško šteje

• 3.463 članov,

od tega 885 operativnih gasilcev, 95 rezervnih operativnih gasilcev, 166 gasilcev pripravnikov, 274 pionirjev, 507 mladincev, 464 veteranov, 4 častne člane, 39 podpornih članov in 1.029 članov gasilske organizacije.

Gasilska zveza Krško deluje vse od leta 1955 in je ena od treh gasilskih zvez v regiji Posavje. Na svojem začetku je povezovala 17 društev, leta 1960 pa se ji je s priključitvijo Kostanjevice na Krki in Senovega, priključilo še 9 društev. V tistem času je bilo še vedno močno čutiti posledice druge svetovne vojne. Ohranilo se je malo opreme, gasilski domovi so bili več ali manj izpraznjeni, saj je bilo iz tega območja večina prebivalcev izgnanih v Nemčijo. Po vojni so društva iskala svojo opremo po vsej Sloveniji in jo le nekaj dobila nazaj. Ob tem so društva začenjala tudi z obnovo svojih gasilskih domov. Pri obnovi le teh so sodelovali številni ljudje, mnogi krajani, ki so sočasno ponovno vzpostavljali tudi svoje domove. Vojna in izgnanstvo sta vzela mnogo življenj in s tem močno okrnila nekoč klene gasilske vrste. Občinska gasilska zveza je zato organizirala številne tečaje za vodenje društev in izobraževanje z željo, da čim več ljudi usposobi za operativno delo. Hiše in gospodarska poslopja so bila v slabem stanju, zato so bili požari pogosti. Ponovna vzpostavitev »gasilske moči« je bila zato toliko nujnejša.

Po ustanovitvi samoupravne interesne skupnosti za varstvo pred požarom se je stanje precej izboljšalo. Nabavljene je bilo veliko prepotrebne opreme, tudi kombiji znamke IMV in TAM. Vsa društva so se končno opremila z gasilskimi vozili. Možnosti za nakup težjih gasilskih vozil za prevoz vode in za intervencije, so se ponudile šele po letu 1993. Danes tako društva razpolagajo z sedeminštiridesetimi vozili vseh vrst od poveljniških vozil pa do GVC 24/50, ob tem pa tudi z dokaj kakovostno osebno zaščitno opremo. Po drugi svetovni vojni je bilo ustanovljenih nekaj novih gasilskih društev. Zadnje, najvišje ležeče na Bohorju – Stranje je bilo ustanovljeno leta 1982. Tudi ta društva so ob pomoči Gasilske zveze in krajanov nabavila svoja vozila in drugo opremo, ter si tako prizadevala v vseh pogledih dohiteti starejša društva, ustanovljena pred njimi.

Danes je v Gasilsko zvezo Krško vključenih triindvajset prostovoljnih gasilskih društev iz občine Krško in dve prostovoljni gasilski društvi iz novo nastale občine Kostanjevica na Krki, skupaj 25 prostovoljnih gasilskih društev. Prav tako je v zvezo vključeno tudi prostovoljno industrijsko gasilsko društvo Termoelektrarne Brestanica. Društva štejejo 3177 članov, 668 žensk in 1505 moških, 429 je veteranov / veterank in 575 mladincev.

Gasilska zveza Krško ima sedež na Tovarniški ulici 19 v sklopu Poklicne gasilske enote Krško, trenutno pa delujemo v pisarni na Bohoričevi ulici 11v starem mestnem jedru. Poklicna gasilska enota Krško je naš neločljivi partner. Pri nas se je uveljavilo načelo skupnega delovanja, predvsem na področju operative na intervencijah. Nekateri poklicni gasilci zelo aktivno delujejo tudi v Prostovoljnih gasilskih društvih, kjer svoje znanje in sposobnosti prenašajo tudi v prostovoljne vrste.

Prizadevamo si zagotoviti ustrezen kader z izobraževanjem gasilcev na vseh ravneh v teoriji in praksi. Za teoretično izobraževanje uporablja gasilska zveza opremljeno učilnico v gasilskem domu Prostovoljnega gasilskega društva Krško. Za operativna izobraževanja med katere sodijo tudi tekmovanja pa se poslužujemo večjih poligonov in sicer uporabljamo hipodrom konjeniškega kluba Posavje na Bregah in stadion Matije Gubca v Krškem. S temi klubi tudi sicer dobro sodelujemo.

Gasilska zveza Krško ima dva samostojna organa in sicer upravni odbor in poveljstvo, ki sta izvoljena na skupščini Gasilske zveze. Redne volitve potekajo v kongresnem letu, to je vsakih pet let.

Ana Somrak