Kandidati za organe in funkcionarje Gasilske zveze Krško

Kandidacijska komisija za volitve organov in funkcionarjev Gasilske zveze Krško je potrdila predloge kandidatov za predsednika in poveljnika Gasilske zveze Krško za mandatno obdobje 2023-2028.

V skladu z rokovnikom volilnih opravil objavljamo predstavitev vizije, razvoj, načrt izvedbe programa Gasilske zveze Krško in izbor članov v organe:

Kandidata za predsednika Gasilske zveze Krško

  • Ana Somrak
  • Sandi Lekše

Kandidat za poveljnika Gasilske zveze Krško

  • Borut Arh

Vizijo in razvoj posameznih kandidatov si lahko ogledate na spodnjih povezavah. 

Kandidatka za predsednico GZ Krško – Ana Somrak

Kandidat za predsednika GZ Krško-Sandi Lekše

Kandidat za poveljnika GZ Krško – Borut Arh

Predlogi kandidatov za upravni odbor, namestnika predsednika in poveljstvo si lahko ogledate na spodnjih povezavah.

Kandidatka za predsednico GZ Krško – Ana Somrak -predlog kandidatov UO in namestnika predsednika

Kandidat za predsednika GZ Krško – Sandi Lekše-predlog kandidatov UO in namestnika predsednika

Kandidat za poveljnika GZ Krško-Borut Arh-predlog kandidatov poveljstva