Prostovoljna gasilska društva v GZ Krško – OBČINA KRŠKO

  Prostovoljna gasilska društva v GZ Krško – OBČINA KRŠKO

PGD/PIGD

Predsednik, poveljnik, tajnik

NASLOV

ŠT. POŠTE

POŠTA

BREGE

Brege 29a

8273

Leskovec pri Krškem

ŽIBERT Franc – Predsednik

RAČIČ Matjaž – Poveljnik

MAROLT Andreja – Tajnik

 

BRESTANICA

 

Cesta prvih borcev 2/a

 

8280

 

Brestanica

ŽELEZNIK Boštjan – Predsednik

ČUBER Jože – Poveljnik

RASSINGER Metka – Tajnik

 

DOLENJA VAS

 

Dolenja vas 15

 

8270

 

Krško

CERJAK Janez – Predsednik

 

 

 

TURNŠEK Branko - Poveljnik

 

 

 

PLANINC Damjan – Tajnik

 

 

 

 

DRNOVO

 

Drnovo 29a

 

8273

 

Leskovec pri Krškem

URBANČ Gregor – Predsednik

 

 

 

ZORIČ Simon – Poveljnik

 

 

 

BOGOLIN Irma – Tajnik

 

 

 

 

GORA

 

Gora  31

 

8270

 

Krško

KERIN Alojz – Predsednik

 

 

 

LEVIČAR Aleš – Poveljnik

 

 

 

LEVIČAR Martin - Tajnik

 

 

 

 

KRŠKO

 

Bohoričeva  ul. 14

 

8271

 

Krško

MLAKAR Avgust – Predsednik

 

 

 

ŠRIBAR Matjaž – Poveljnik

 

 

 

KRANJEC Igor - Tajnik

 

 

 

 

LESKOVEC

 

Ulica 11. Novembra 24

 

8273

 

Leskovec pri Krškem

ARH Borut – Predsednik

 

 

 

KRANJČEVIČ Aleš – Poveljnik

 

 

 

ARH Boštjan - Tajnik

 

 

 

 

MALI KAMEN

 

Mali Kamen 66a

 

8281

 

Senovo

UMEK Ivan – Predsednik

 

 

 

RADEJ David – Poveljnik

 

 

 

SIMONIŠEK Katarina – Tajnik

 

 

 

 

MALO MRAŠEVO

 

Malo Mraševo 35

 

8312

 

Podbočje

OLOVEC David – Predsednik

 

 

 

STRGAR Anton – Poveljnik

 

 

 

BANIČ Sabina – Tajnik

 

 

 

 

PODBOČJE

 

Podbočje  62

 

8312

 

Podbočje

BAZNIK Gregor – Predsednik

 

 

 

HRIBAR Janez ml. - Poveljnik

 

 

 

BAZNIK Helena– Tajnik

 

 

 

 

RAKA

 

Raka 118

 

8274

 

Raka

JUNKAR Franc – Predsednik

 

 

 

KERN Edvard – Poveljnik

 

 

 

JUNKAR Vida – Tajnik

 

 

 

 

ROŽNO

 

Rožno 62

 

8280

 

Brestanica

SLUGA Branko – Predsednik

 

 

 

HRIBERŠEK Vladimir – Poveljnik

 

 

 

GOLE Franc – Tajnik

 

 

 

 

SENOVO

 

Titova ulica 95

 

8281

 

Senovo

MOREŠE Stanko – Predsednik

 

 

 

PRAH Darko – Poveljnik

 

 

 

OMERZU Tatjana – Tajnik

 

 

 

 

SENUŠE

 

Senuše  51

 

8273

 

Leskovec pri Krškem

TOMAŽIN Jože – Predsednik

 

 

 

KERIN Zdravko – Poveljnik

 

 

 

MEŽIČ Anica – Tajnik

 

 

 

 

SMEDNIK

 

Smednik 2/b

 

8274

 

Raka

CEROVŠEK Franc – Predsednik

 

 

 

VENE Stanislav – Poveljnik

 

 

 

TOMAŽIN Franc – Tajnik

 

 

 

 

STRANJE

 

Stranje

 

8283

 

Blanca

REMIH Anton – Predsednik

 

 

 

PAVLIČ Andrej – Poveljnik

 

 

 

REMIH Vesna – Tajnik

 

 

 

 

VELIKA VAS

 

Gorenja vas 30

 

8273

 

Leskovec pri Krškem

TURŠIČ Marko – Predsednik

 

 

 

SALMIČ Benjamin –Poveljnik

 

 

 

BAZNIK Anica - Tajnik

 

 

 

 

VELIKI KAMEN

 

Veliki Kamen 13/a

 

8282

 

Koprivnica

KOSTREVC Robert – Predsednik

 

 

 

KLAVŽAR Silvo – Poveljnik

 

 

 

KOSTREVC Marija – Tajnik

 

 

 

 

VELIKI PODLOG

 

Veliki Podlog 60

 

8273

 

Leskovec pri Krškem

KORETIČ Tomaž – Predsednik

 

 

 

BAZNIK Stane – Poveljnik

 

 

 

GORENC Marija – Tajnik

 

 

 

 

VELIKI TRN

 

Veliki Trn 18/a

 

8270

 

Krško

STARC Primož – Predsednik

 

 

 

KERIN Matej – Poveljnik

 

 

 

KERIN Zvonimir – Tajnik

 

 

 

 

VIDEM OB SAVI

 

Tovarniška ul. 19

 

8270

 

Krško

UČAJNŠEK Ivan – Predsednik

 

 

 

SELAK Željko ml. – Poveljnik

 

 

 

KOSTREVC Angela – Tajnik

 

 

 

 

VIHRE

 

Vihre 44

 

8273

 

Leskovec pri Krškem

DRENIK Franc – Predsednik

 

 

 

MARGETIČ Branko – Poveljnik

 

 

 

OGOREVC-RAČIČ Kristina - Tajnik

 

 

 

 

ZDOLE

 

Zdole 29/c

 

8272

 

Zdole

ŽUPEVC Drago – Predsednik

 

 

 

PLETERSKI Danijel – Poveljnik

 

 

 

FICKO Mitja – Tajnik

 

 

 

 

 

 

 

TE BRESTANICA

Cesta prvih borcev  18

8280

Brestanica

HRIBERŠEK Anton – Predsednik

 

 

 

MOŠKON Jože – Poveljnik

 

 

 

                        - Tajnik

 

 

 

  Prostovoljna gasilska društva v GZ Krško – OBČINA KOSTANJEVICA NA KRKI

KOSTANJEVICA NA KRKI

Ljubljanska cesta 7/a

8311

Kostanjevica na Krki

DROBNIČ Miro – Predsednik

   

KUHAR Matjaž – Poveljnik

   

SINTIČ Tina – Tajnik

   

 

PREKOPA

 

Dolnja Prekopa   21/b

8311

 

Kostanjevica na Krki

ZAGORC Robert - Predsednik

   

ZAGORC Milan ml. - Poveljnik

   

ŠKODA Jure – Tajnik