ORGANIZACIJSKE FUNKCIJE GZ KRŠKO

Predsednica GZ
SOMRAK ANA
Namestnik predsednice GZMLAKAR AVGUST
Častni predsednik GZŠRIBAR SLAVKO
Tajnik GZKERIN JANEZ
Blagajnik GZMAJCENIČ BOJANA 
Član UO GZ – poveljnikARH BORUT
Član UO GZ - UMEK IVAN
Član UO GZ – preds. komisije - mladineKOSAR TOMAŽ
Član UO GZ – preds. komisije - veteranovSELAK ŽELJKO st.
Član UO GZ – preds. komisije – odlikovanja in priznanjaŽIBERT FRANC
Predsednik nadzornega odbora GZDVORŠEK STANISLAV
Član nadzornega odbora GZOMERZU SABINA
Član nadzornega odbora GZUMEK ROK
Predsednik komisije GZ - članiceSOMRAK ANA
Član komisije GZ – članiceARH MARIJA
Član komisije GZ – članiceBAZNIK ANA MARIJA
Član komisije GZ – članiceBOŽIČNIK MIHELA
Član komisije GZ – članiceCIZERLE KAROLINA
Član komisije GZ – članiceGRAMC MATEJA
Član komisije GZ – članiceHICTALER BAŠKOVIČ BARBARA
Član komisije GZ – članiceJUNKAR VIDA
Član komisije GZ – članiceKELBIČ ALENKA
Član komisije GZ – članiceKERIN MOJCA
Član komisije GZ – članiceKOSAR NATAŠA
Član komisije GZ – članiceKOVAČIČ MARIJA
Član komisije GZ – članiceLOKAR ANITA
Član komisije GZ – članiceMAROLT ANDREJA
Član komisije GZ – članiceMIKLAVČIČ JERNEJA
Član komisije GZ – članiceNOVAK SLAVICA
Član komisije GZ – članiceTRAMPUŠ MIRJANA
Član komisije GZ – članiceUMEK TATJANA
Član komisije GZ – članiceZORKO STANKA
Predsednik komisije GZ – mladina  KOSAR TOMAŽ 
Član komisije GZ – mladina GOLJA SLAVICA 
Član komisije GZ – mladina JUNKAR VIDA 
Član komisije GZ – mladina PIRC ANJA 
Član komisije GZ – mladina POŽUN JOŽE 
Član komisije GZ – mladina PREVOLŠEK MARKO 
Član komisije GZ – mladina REBERŠEK DAMJAN 
Član komisije GZ – mladinaRESNIK BARBARA
Član komisije GZ – mladinaTURNŠEK BRANKO
Član komisije GZ – mladinaZAGORC ROBERT
Predsednik komisije GZ – veteraniSELAK ŽELJKO ST.
Član komisije GZ – veteraniŠRIBAR SLAVKO
Predsednik komisije GZ – odlikovanja in priznanja ŽIBERT FRANC
Član komisije GZ – odlikovanja in priznanja JUNKAR VIDA
Član komisije GZ – odlikovanja in priznanja NOVAK SLAVICA
Član komisije GZ – odlikovanja in priznanja ŠRIBAR SLAVKO
Predsednik komisije GZ – za letovanje in upravljanje apartmajev v Nerezinah UMEK IVAN
Član komisije GZ – za letovanje in upravljanje apartmajev v NerezinahBAZNIK ANA MARIJA
Član komisije GZ – za letovanje in upravljanje apartmajev v NerezinahMLAKAR AVGUST
Predsednik komisije GZ – komisija za strokovno usposabljanjeARH BORUT
Predsednik komisije GZ – komisija za tehnikoKERIN ZDRAVKO
Predsednik komisije GZ – komisija za gasilska tekmovanja in strokovno usposabljanjeLETNAR BOŠTJAN

 

OPERATIVNE FUNKCIJE GZ Krško

 Poveljnik GZ

 ARH BORUT

 Namestnik poveljnika GZ

 KERIN ZDRAVKO

 Podpoveljnik GZ

 LETNAR BOŠTJAN

 Pomočnik poveljnika

 KERN EDVARD

 Pomočnik poveljnika GZ

 VENE STANISLAV

 Član poveljstva GZ BAZNIK VIKTOR ml.
 Član poveljstva GZ JALOVEC JOŽE
 Član poveljstva GZ MLAKAR AVGUST
 Član poveljstva GZ OMERZU VID
 Član poveljstva GZ ZAGORC ROBERT
 Član poveljstva GZ ŽUPEVC DRAGO

 

OPERATIVNE FUNKCIJE GASILSKE ZVEZE SLOVENIJE

  • Član komisije GZS za nevarne snovi MLAKAR AVGUST

 

ORGANIZACIJSKE FUNKCIJE GASILSKE ZVEZE SLOVENIJE

  • Član sveta ali komisije GZS - SOMRAK ANA
  • Član nadzornega odbora GZS - DVORŠEK STANISLAV